Termeni și condiții


Acest document setează termenii și condițiile de utilizare a sitului dentfix.ro.

Vă recomandăm să citiți această pagină cu atenție. Dacă nu doriți să acceptați termenii și condițiile stipulate în acest document vă rugăm să nu utilizați dentfix.ro sau acele servicii oferite de dentfix.ro a căror termeni de utilizare nu vă convin.

Prin utilizarea acestui site și/sau a serviciilor furnizate prin intermediul său confirmați acceptarea acestor reguli. Proprietarul sitului poate modifica regulile în orice moment prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a vă actualiza cu drepturile și obligațiile pe care le dețineți.

Prin utilizator sau pacient înțelegem orice persoană fizică care accesează dentfix.ro, indiferent de motiv, naționalitate sau localizare geografică.

Utilizarea conținutului

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, filmele, aplicațiile software sau alte feluri de conținut sunt protejate prin legile drepturilor de autor atât pe teritoriul României cât și a altor state. Toate materialele sunt proprietatea Dent Fix Pro SRL  (Clinica IVORY) cu excepția cazurilor în care este specificat altfel. Utilizarea informațiilor disponibile pe dentfix.ro în alte scopuri decât cele medicale de interes personal, fără permisiunea explicită în scris a Clinicii IVORY reprezintă o violare a drepturilor de autor (cf. legii 8/1996 și a altor legi ulterioare ale României).

Termeni de utilizare

Situl dentfix.ro poate fi utilizat numai în scopuri legale. Orice altă utilizare este strict interzisă. Accesarea frauduloasă a altor informații decât cele publice sau personale de către utilizatori care nu fac parte din personalul Clinicii IVORY este ilegală și poate fi urmată de consecințe judiciare severe.

Plăți online

Puteți plăti online următoarele tipuri de servicii:

 • abonamente noi care împachetează servicii uzuale de întreținere a sănătății orale cu discounturi semnificative (până la 60%!). Politica de discount asociată abonamentelor se bazează pe umplerea timpilor neacoperiți din programul clinicii, ceea ce înseamnă că programările pentru consumarea serviciilor respective pot să fie efectuate cu un anumit decalaj față de data solicitării.
 • studii de caz și crearea de planuri de tratament. Chiar dacă sumele implicate vor fi returnate la efectuarea tratamentelor sub formă de discount, pentru planurile de tratament solicitate online suntem nevoiți să încasăm contravaloarea timpului de lucru al medicilor.
 • restanțe de plată a tratamentelor efectuate în clinică. Dacă ați efectuat tratamente și sunteți în întârziere cu plata veți primi automat prin email, periodic, înștiințări de plată cu link către pagina de comenzi online, prin care puteți stinge debitul către clinică fără să fie necesară deplasarea la sediul nostru doar în acest scop.
 • avansuri pentru începerea planurilor de tratament complexe în condițiile legii. Clinica poate percepe avansuri pentru începerea planurilor de tratamente complexe. Pe baza acestora clinica se aprovizionează cu materiale specifice și provizionează personal medical și resurse logistice în vederea condensării tratamentelor complexe pentru pacienții care, de exemplu, locuiesc în altă țară și nu au suficient timp la dispoziție pentru tratamente

Politica de rambursare a plăților online

Plățile efectuate online se rambursează numai dacă se trimit sume eronate. Spre exemplu se plătește mai mult decât debitul real la data încasării pentru plățile întârziate. Restul plăților efectuate online NU se rambursează însă următoarele condiții pot fi aplicate:

 • abonamentele de servicii care nu au fost începute pot fi transferate către alt pacient dar fără alterarea datei expirării care se calculează relativ la data plății efectuate online
 • contravaloarea planurilor de tratament se rambursează sub formă de discount la finalul tratamentului specificat în planul respectiv
 • avansurile pentru începerea tratamentelor nu vor fi rambursate însă materialele sigilate aprovizionate specific pentru respectivele tratamente vor fi expediate pacienților care sunt proprietarii lor de drept

Informațiile utilizatorilor

Odată cu înregistrarea în acest site utilizatorii care doresc să devină pacienții Clinicii IVORY vor trebui să furnizeze un set de informații personale, inclusiv numere de telefon, adrese de email și date de identificare fiscale. Utilizatorii sunt obligați să furnizeze și să întrețină informațiile solicitate în concordanță cu realitatea și să accepte consecințele legale ale încălcării acestei reguli.

Citiți obligațiile pe care și le asumă Clinica IVORY în prelucrarea datelor personale în documentul numit Politica de Confidențialitate

Informații generale despre utilizarea sitului dentfix.ro

 1. utilizatorul este responsabil să păstreze datele de acces în siguranță pentru a nu putea fi utilizate de alte persoane, în special cele răuvoitoare
 2. utilizatorul este responsabil de modul în care este utilizat contul său, indiferent dacă acesta este accesat de el sau de o altă persoană
 3. utilizatorul este obligat să anunțe proprietarul dentfix.ro despre orice fel de abuz care privește contul său de utilizator

Utilizarea dentfix.ro este gratuită indiferent de serviciile utilizate care se regăsesc pe site. Clinica IVORY are dreptul să modifice aceste servicii sau să adauge unele noi. Dacă astfel de modificări vor impune efectuarea de plăți pentru utilizarea de servicii aceste informații vor fi publicate din timp și tarifele aplicabile vor fi aduse în atenția celor interesați.

În cazul în care utilizatorul încalcă limitele impuse de acest contract Clinica IVORY poate lua măsuri de penalizare care pot include, fără să fie limitate doar la ele, următoarele acțiuni:

 • anularea contului de utilizator
 • interzicerea accesului utilizatorului la serviciile oferite
 • luarea de măsuri legale.

Utilizatorului i se aduce la cunoștință că, în situațiile în care consideră potrivit, Clinica IVORY poate solicita plata daunelor produse prin încălcarea contractului de utilizare prezentat în această pagină.