Notificare de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal aparținând pacienților2018-09-08T18:26:55+00:00

Notificare de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal aparținând pacienților

DENT FIX PRO, având adresa in București, Bd. Barbu Văcărescu 301-311, sector 2, prelucrează următoarele date cu caracter personal aparținând pacienților:

Nr. Crt.Categorie de date personaleScopul prelucrăriiTemeiul legal al prelucrăriiEntități către care pot fi transmise conform legiiPerioada maximă de păstrare
1.Detalii personale (nume, email, telefon, IP)Marketing directConsimțământul persoanei vizate5 ani
2.Detalii financiare (încasări)Administrare client (pacient)Derularea contractului, Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/201511 ani
3.Informații privind starea de sănătateAdministrare client (pacient)Derularea contractului5 ani de la ultimul tratament
4.Detalii personale (nume, email, telefon, adresa, data nașterii, CNP)Administrare client (pacient)Derularea contractului5 ani de la ultimul tratament
5.Înregistrări videoMonitorizare (CCTV)Interesul legitim al procesatorului (asigurarea securității fizice conform L 333 / 2003)Poliție30 zile

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, in condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

In situația in care considerați ca drepturile dumneavoastră prevăzute in Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal va puteți adresa Ofițerului cu Protecția Datelor pe e-mail: [email protected]

Orar special (închis sau program redus)


close-link
Un 2019 mai bun pentru tine!
Noile implanturi elvețiene TRI: 100% excelență
Află mai multe
Închide
Lansare în București IVORY Victoriei: 1+1 CADOU la igienizare si -20% la implanturi
Detalii
close-image
ChatbotPollForm-DoNotDelete