Înregistrare

Înregistrare

Informații personale – CONFIDENTIAL

Detalii de contact – CONFIDENTIALReferințe

Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Dentfix ProNotă

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Dent Fix Pro SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: statistic.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare întocmirii fișei dentare a pacientului. Refuzul dvs. determină imposibilitatea legală de vă a furniza servicii medicale cu specific stomatologic.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și o mică parte sunt comunicate numai următorului destinatar: Xtreeme GmbH, Rue de l’Avenir 23, CH-2800 Delemont, Switzerland, prin intermediul sitului http://planyo.com cu scopul de a gestiona online agendele de programări ale medicilor noștri. Natura informațiilor transferate este vizibilă în pagina de programare unde aveți acces deplin spre modificarea lor în cazul în care doriți aceasta și nu este blocată funcționalitatea serviciului de rezervare online.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (accesând pagina Profilul tau), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă prin poșta electronică la adresa [email protected].

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil sau să le modificați oricând în pagina Profil.