Arcul facial este un instrument utilizat în protetica dentară, în corelație cu articulatorul, scopul acestuia fiind de a transfera poziția maxilarului față de axa balama terminală în articulator. Combinate, arcul facial și articulatorul asigură premisele optime pentru restaurarea dentară estetică și funcțională deopotrivă.

Arcul facial și articulatorul sunt folosite împreună pentru a înregistra datele clinice necesare referitoare la mișcările masticatorii ale unui pacient astfel încât lucrarile protetice ulterioare să fie perfect funcționale.

În acest sens, înregistrarea cu arcul facial devine indispensabilă în vederea diagnosticării și corectării eventualelor tulburări funcționale la nivelul articulației temporo-mandibulare, contribuind astfel la reducerea considerabilă a timpului necesar pentru adaptarea protezei.

Tipuri de arcuri faciale

Arcurile faciale pot fi împărțite în două categorii distincte: anatomice și cinematice. Arcul facial anatomic (AD2, Whip Mix, Dentatus, Panadent etc.) poziționează maxilarul în funcție de planul axei orbitale care este determinată de valori medii.

Arcul facial cinematic este un instrument sofisticat, de tipul axiografelor si/sau al pantografelor, care contribuie la determinarea valorilor individuale a diferiților parametri măsurați, precum axa exactă a balamalei, unghiul Bennett etc.

Arcul facial: utilizare

Un arc facial este compus din cadru principal cu butoni auriculari, furchetă de înregistrare a dinților maxilari și un suport pentru fixare la nivelul feței.

Pentru localizarea modelului pe articulator, arcul facial folosește trei puncte de referință. În timp ce punctul anterior este ales arbitrar, cele două posterioare se reprezintă pe axa balama a fiecărui condil.

În continuare, este masurată distanța intercondiliană, egală cu lățimea capului între cele două puncte. Din această distanță se scade apoi o valoare standard, cu scopul de a compensa distanța laterală dintre centrul de rotație al condililor și punctul posterior.

Valoarea obținută este apoi transferată prin arcul facial la nivelul articulatorului, iar arcul este fixat în consecință, permițând montarea modelului maxilar.

Clinica IVORY utilizează unul dintre cele mai bune modele de arc facial, distribuite de firma Alligator .